Aanmelding

Aanmelding kan alleen plaatsvinden na verwijzing door een huisarts of specialist. Logopedie wordt via het basispakket van de zorgverzekering vergoed. U kunt telefonisch of via mail een afspraak maken:


U kunt telefonisch of via email een afspraak maken:

Telefoon:
Fax:
Email:
053-4338543
084-7110647
info@ellymeerburg.nl

Mijn praktijk is gevestigd aan de Hengelosestraat 185,
7521 AB Enschede

Werkwijze

Eerst vindt er een intakegesprek plaats, waarin onderwerpen als de klacht en de voorgeschiedenis ter sprake komen. Vervolgens wordt een onderzoek gedaan en wordt de diagnose vastgesteld waarna in overleg een behandelingstraject wordt vastgesteld. Elke behandeling duurt een half uur, ook de aanhuisbehandelingen.

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08199086.

SpiekerBoks WebDesign