Informatie over logopedie | Stem

De stem is misschien wel het belangrijkste wat je nodig hebt om te kunnen communiceren. Bij problemen klinkt de stem hees of schor of is de stem helemaal verdwenen. Soms wordt op een te hoge toon of een te lage toon gesproken. Soms klinkt de stem te hard of juist te zacht. Mensen met een spreekberoep: docenten, leerkrachten, marktkooplieden vergen vaak veel van hun stem en gebruiken vaak een verkeerde techniek waardoor de stem hees kan gaan klinken. Zangers kunnen door een verkeerde techniek te veel van hun stem eisen met als gevolg een hese stem tijdens zingen en spreken. Wie kent niet iemand die door knobbeltjes op zijn stembanden een hese stem heeft, of tijdelijk niet kan optreden. Goed gebruik van adem en stem bij spreken en/of zingen is de voorwaarde voor een goede spreek- en/of zangstem. Transseksuelen wordt geleerd met een hogere dan wel lagere toon te spreken. Mensen die geopereerd zijn vanwege keelkanker hebben een zeer specialistische vorm van begeleiding nodig, omdat er geen stembanden meer aanwezig zijn en alternatieve mogelijkheden aangeboden moeten worden. Voor al deze stemproblemen kunt u bij mij in de praktijk terecht.

SpiekerBoks WebDesign