Wie ben ik?

Ik heb sinds 1982 mijn eigen praktijk, waarin ik het een uitdaging vind om een ieder die zich bij mij meldt voor logopedie op een persoonlijke wijze te begeleiden wanneer zich een probleem voordoet op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor, maar ook bij afwijkende mondgewoonten, kortom wanneer de communicatie niet goed verloopt.

In 1977 ben ik afgestudeerd als logopedist – akoepedist. Ik heb ervaring opgedaan in het verpleeghuis, in de schoollogopedie en in mijn eigen praktijk.

Kwaliteit is belangrijk en daarom ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast neem ik deel aan een Kwaliteitskring en volg ik jaarlijks diverse cursussen. Ook cursussen die ogenschijnlijk niet direct met logopedie verband houden, maar voor mij wel zo voelen en ook mijn belangstelling hebben, zoals Logopedie en Energie, Yin Shin Do acupressuur voor logopedisten, Massage en Stem.
Zeer recent heb ik de cursussen Meer dan larynxmanipulatie en Nasaleren gedaan.

Ik werk graag met mensen met stemproblemen.

SpiekerBoks WebDesign