Informatie over logopedie | Gehoor

Het komt soms voor dat een kind minder goed hoort en begeleiding van een logopedist nodig heeft. Deze kan adviezen geven aan ouder en kind, maar ook op school. Soms hoort een kind nog niet goed het verschil tussen bepaalde klanken of woorden of heeft moeite met luisteren. Ook dan kan de logopedist hulp bieden. Ook voor spraakafzien kunt u bij mij in de praktijk terecht.

SpiekerBoks WebDesign