Informatie over logopedie | Spraak

Het komt voor dat kinderen op een zekere leeftijd nog niet alle letters goed kunnen uitspreken. Soms worden medeklinkerverbindingen nog niet goed uitgesproken. Ook komt het voor dat verschillende letters met de tong tussen de tanden uitgesproken worden. Onduidelijk of binnensmonds spreken of te snel spreken is niet prettig voor de luisteraar. Als gevolg van MS of de ziekte van Parkinson of ALS kan ook het spreken verminderd zijn, onduidelijker, stotterend, hees. Verloopt het spreken niet helemaal vloeiend of denk je aan stotteren, ook dan kunt u bij een logopedist terecht.

SpiekerBoks WebDesign