Informatie over logopedie | Taal

Een baby begint met communiceren door middel van lachen, oogcontact, huilen. Wanneer het kind 1 jaar is, kan hij al iets duidelijk maken door het aan te wijzen, zwaaien bij afscheid. Hij begint de eerste woordjes te zeggen. Rond het tweede jaar zijn er meer woorden beschikbaar, er ontstaan korte zinnetjes, het kind begrijpt korte opdrachten. Als het kind 3 jaar is, is hij in staat om korte gesprekjes te voeren, begrijpt hij moeilijkere vragen en praat tijdens het spelen. Een 4-jarig kind is in staat om zelfstandig een gesprek te voeren met volwassenen. Soms echter verloopt de taalontwikkeling langzamer of trager: er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Het kind kan nog niet zo goed praten als zijn leeftijdgenootjes. De zinnen zijn niet volledig. Hij kan zich niet zo goed uitdrukken als zijn vriendjes. Hij begrijpt niet alles even goed. Een logopedist kan adviezen geven, begeleiding en behandeling zodanig dat de taalachterstand of de vertraagde taalontwikkeling vermindert. Herkent u uw kind hierin, dan kunt u met mij contact opnemen Ook volwassenen kunnen problemen met de taal krijgen na een hersenbeschadiging of een hersenbloeding: afasie. Er kunnen problemen voorkomen tijdens het spreken, het begrijpen van de taal, het lezen en het schrijven. De logopedist geeft adviezen en begeleidt de patiënt met afasie. De partner krijgt te maken met misschien een andere houding of een ander gedrag van de echtgeno(o)t(e). Ook hij of zij heeft begeleiding en adviezen nodig en daarvoor kunt u met mij een afspraak maken.

SpiekerBoks WebDesign